JEZUS CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ. ALLELUJA!!!

Anioł powiedział: Nie bójcie się! Jezusa, którego ukrzyżowano, nie ma Go tutaj! Powstał z martwych, jak zapowiedział…
Niech lęki i niepokoje złożone w Sercu Naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa zastąpi radość i nadzieja płynąca ze Zmartwychwstania.

ksiądz proboszcz Marek